taneca pre_dospelych_2najbližšia tančiareň bude

25.9.2019 O 19:15

Jedlíkova 7, 1.poschodie

60 min.=2,33€

http://jedlikova7.intrak.sk/index.php?show=page&id=9

 Viac informácií tu a ROZVRH