Prihláška je záväzná, prosíme vyplniť a doručiť na adresu tanečnej školy.

Jednotlivci Kolektív
Prihláška JEDNOTLIVCI Prihláška KOLEKTÍV